SMILE MAGAZINE WINTER 2017/2018

wi j zers ls het om je gezondheid gaat, wil je maar één ding: geholpen worden, liefst zo goed mogelijk. Maar wan- neer is het goed? En wanneer niet? Zorg is vooral mensenwerk. Misverstanden, ver- gissingen en fouten zijn dus nooit helemaal uit te sluiten. Een zorgverlener kan wél het risico daarop zo klein mogelijk maken door alles rond de zorg voor de patiënt goed te regelen. Veilig en vertrouwd Bij een goede zorgaanbieder: staan kwaliteit en veiligheid voorop, werkt gekwalificeerd personeel, behoren de medisch specialisten tot de besten in hun vak, wordt volgens de laatste inzichten behandeld, worden patiënten goed voorgelicht en begeleid, is er tijd en aandacht voor de patiënt, zijn er geen lange wachttijden. Patiëntvriendelijk Al deze facetten van het zorgproces kun je onderzoeken en controleren. Bij houders van het ZKN-keurmerk gebeurt dat ook, elk jaar opnieuw. Want alleen zorgaanbieders die hun zaakjes op orde hebben, mogen het logo van het ZKN-keurmerk voeren. ZKN-kliniek of ziekenhuis? Behandeling in een ZKN-kliniek wordt op dezelfde manier vergoed als in het ziekenhuis. Verwijst je tandarts je naar de kaakchirurg, dan kun je dus kiezen. Door korte communicatielijnen, efficiënte logistiek en kleinschaligheid presteert een ZKN-kliniek net zo goed en vaak zelfs beter dan een ziekenhuis. En je bent er meestal sneller aan de beurt. Fijn om te weten, zeker als je met pijn rondloopt. www.zorgkaart nederland.nl Op dit online platform kunnen patiënten hun er- varingen delen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, die patiënten een stem en daarmee in- vloed geeft op de kwaliteit van de zorg in ons land. Om het keurmerk te behalen moeten zorgaanbieders dus zelf met de billen bloot. Alles gaat onder de loep, het hele proces van diagnose tot behandelresultaat. Is het medisch personeel BIG-geregistreerd? Hoe staat het met de veiligheid van apparatuur? Wat gebeurt er op het gebied van infectie- preventie en nazorg? Zijn er wachttijden? En hoe is het gesteld met de patiënttevre- denheid? Ook moeten ZKN-klinieken een veilig- heidsmanagementsysteem (VMS) hebben. Zo'n systeem signaleert risico's en analy- seert incidenten, klachten en complicaties, die vervolgens met de juiste maatregelen kunnen worden voorkomen. Bordje op de deur De grondige, jaarlijks terugkerende inspec- tie maakt het keurmerk tot een belang- rijk houvast voor patiënten. De houders ervan hebben ook altijd een vestigingsver- gunning van het Ministerie van Volksge- zondheid, Welzijn en Sport. Hangt er een bordje met het ZKN-logo op de deur? Dan ben je dus aan het juiste adres voor optimale zorg in een prettige, veilige en patiëntvriendelijke omgeving. Op de website van ZKN kun je nagaan of een kliniek het keurmerk mag voeren: www.zkn.nl. A naar goede zorg KWALITEIT | ZKN-KEURMERK | 51

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYzNDc=