SMILE MAGAZINE WINTER 2017/2018

jaargang 01, winter 2017/2018 SMILE Magazine gaat over moderne mondzorg. Door het verspreiden van kennis en informatie wil het blad bijdragen aan betere communi- catie tussen patiënten en behandelaars. Er kan steeds meer, maar elk gebit is anders. Goede voorlichting is daarom essentieel. Wie goed is geïnformeerd, kan betere keuzes maken. Deze uitgave is totstandgekomen in nauwe samenwerking met drs. R.M. Mulié, medisch expert op het gebied van dento-faciale harmonie en orthodontie. Bladmanagement / hoofdredactie: Petra van der Kwartel Art direction / vormgeving: Lexenzo, Voorburg Fotografie: Marlies Hofstede Photography en Ilona Hartensveld Aan dit nummer werkten mee: Lex de Haas, Anna-Maria de Groot, Brigit Stokman, Janny Terlouw, Maarten Uri e.a. Speciale dank gaat uit naar de patiënten en medewerkers van de Orfeokliniek in Zoetermeer. Redacti e: redactie@smilemagazine.nl Advertenti es: sales@smilemagazine.nl Druk en afwerking: Drukkerij Van de Sande BV, Nootdorp Uitgever: UNIT 070, Voorburg Authenticiteitsverklaring Alle cases betreffen echte praktijkgevallen. Omwille van de privacy zijn namen van patiënten gefingeerd, maar voor- en nafoto's zijn echt. Voor dit gebruik hebben betrokkenen schriftelijk toestemming gege- ven. SMILE Magazine verklaart dat alle medische foto's in originele staat zijn afgebeeld: er heeft géén fotobewerking plaatsgevonden. Copyright © SMILE Magazine 2017/2018 Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. SMILE Magazine wordt met grote zorg samengesteld. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of hande- lingen van derden als gevolg van kennisname van de inhoud. De uitgever behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen, lezersacties e.d. kan niet worden gecorrespondeerd. Colofon In 04 Dossier Brons-Mulié Methode Patiënten aan het woord over een bijzondere behandeling: de kincorrectie volgens de Brons-Mulié Methode 14 Interviews In de wachtkamer van de kaakchirurg 20 Expert aan het woord: Dick Barendregt 0ver autotransplantatie Kies wordt tand 25 Fotowedstrijd Welke SMILE maakt jou gelukkig? 26 Feiten & fabels over ons gebit Fake or fact 28 Metamorfose: Chirurgische kaakcorrectie 'Ik ben zo blij dat ik heb doorgezet' 32 Interview: Gebitsbescherming bij sport Tandarts van As: 'Naomi droeg altijd een bitje' 04 Kincorrectie: 'Ik durf nu gewoon op de foto' 2 | COLOFON

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYzNDc=